background

Funderingsonderzoek

Indien er scheuren zijn ontstaan in een gevel kan de oorzaak hiervan een verzakking zijn. Deze verzakkingen kunnen te maken hebben met schade aan de fundering. Een onafhankelijk funderingsonderzoek zal de kwaliteit van de fundering beoordelen. Door een zorgvuldig funderingsonderzoek kan het zakkingsgedrag van het bouwwerk en de kwaliteit van de funderingsconstructie in kaart worden gebracht. Het onderzoek fundering bestaat uit verschillende elementen die in kaart worden gebracht om een definitief oordeel te kunnen gegeven.

Een F3O funderingsonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Bij een Fase 1 worden de bouwtekeningen gecontroleerd en archief onderzoek gedaan, daarnaast worden er verschillende metingen gedaan. Bij een Fase 2 inspectie zullen er graafwerkzaamheden worden uitgevoerd om de funderingsmuur en/of (houten) palen te inspecteren.

Bouwtekeningen controleren en archief onderzoek

Aangeleverde bouwtekeningen worden bestudeerd. Constructieve gegevens: stabiliteit afmetingen van elementen die de standzekerheid van het pand verzorgen waaronder gevels, funderingsmuur, binnenmuren, palen, vloeren en opvangconstructies.

Beoordelen van scheuren

Inventariseren van de signalen die duiden op verminderd functioneren van de fundering of belastingafdracht naar de fundering. Geconstateerde scheuren (inclusief eenduidige weergave van de locatie van de scheuren). Een funderingsonderzoek eigen huis met scheurvormingpatroon is essentieel.

Lintvoegmeting

Inmeten van gevelelementen die horizontaal zijn aangelegd door middel van lintvoegmeting. Vaststellen van de vervormingen aan het pand en eventuele aangesloten belendingen (gehele pand en rotaties).

Funderingsonderzoek - Lintvoegmeting

Bovenstaande foto zijn we bezig met een lintvoegmeting aan de voorgevel van een woning. De lintvoegmeting geeft hierbij een duidelijk beeld naar welke kant de woning is weggezakt. Hierbij is duidelijk de vervorming ook zichtbaar, de buitengevel staat bol.

Schietloodmeting

Vaststellen voor- of achteroverhellen van de gevel. Inzichtelijk maken van de helling van een gevel ten opzichte van de verticaal aanzicht.

Vloerwaterpasmeting

Vaststellen scheefstand van vloeren. Bepalen welke vloervelden de originele vervormingen weergeven. Inmeten van vloeren nabij de balkopleggingen in de gefundeerde muur ten opzichte van een horizontaal vlak.

Wat kost een funderingonderzoek?

De kosten funderingonderzoek is afhankelijk of Fase 1 en/of Fase 2 wordt uitgevoerd. Daarnaast is ook de locatie van graafwerkzaamheden, bronbemaling, sleuf kisten , vergunning etc afhankelijk voor de funderingsonderzoek kosten. Voor een funderingonderzoek Fase 1 liggen de tarieven gemiddeld tussen 1000 a 1500 Euro per pand. (exclusief eventueel vergunninggtraject bij splitsen van panden). Voor een Fase 2 onderzoek zijn de kosten gemiddeld 3.000 tot 15.000 euro. Deze tarieven zijn afhankelijk van fundering op staal of houten palen onderzoek. In een aantal gemeentes in Nederland is er een subsidie funderingsonderzoek aanwezig. Dit dekt vaak een gedeelte van de kosten.

Funderingsrapport

De beoordeling van de kwaliteit van een fundering wordt gedaan op basis van de waardering van alle onderdelen van het F3O funderingsonderzoek, zowel Fase 1 en indien noodzakelijk ook Fase 2. In een rapport wordt de beoordeling van een fundering onderbouwd door alle onderzoekonderdelen in samenhang te bespreken en te wegen. Er zal een handhavingstermijn worden gebruikt om vanuit de resultaten van het onafhankelijk funderingsonderzoek tot een classificatie te kunnen komen. Is er al een funderingsonderzoek gedaan, dan kunt altijd een funderingsrapport opvragen bij de eigenaar van de woning.

Fundering controleren

Naast het controleren van de bouwtekeningen, archief onderzoek en metingen kan het sommige gevallen noodzakelijk zijn om de fundering laten controleren op gebreken. Dit kan doormiddel van een Fase 2 inspectie. Hierbij zullen er diversen metingen worden gedaan, waar nodig monsters worden genomen.

Graafwerkzaamheden

Het in beeld brengen van de funderingsconstructie onder maaiveld. Inspectie van de fundering check wordt uitgevoerd in een voor de fundering representatieve inspectieput(ten) om inzicht te krijgen in het functioneren ervan en de mate van veroudering die heeft plaats gevonden.

Inspectie van funderingsmuur of balk

De staat van het metselwerk en beton in de funderingsconstructie (onder maaiveld) wordt geïnspecteerd om mogelijke verbanden met vervormingen en stabiliteit te kunnen onderbouwen. Kan fundering op staal zijn of de funderingsconstructie van houten palen.

Funderingsonderzoek - Fundering op staal

Bovenstaande foto is een funderingsonderzoek op staal. Hierbij worden de funderingsmuren opgemeten, draagkracht beoordeeld, hardheid van de steen, specie er tussen en bodemgesteldheid beoordeeld. Tijdens dit onderzoek om fundering huis controleren blijkt dat cement wordt uitgespoeld uit de funderingsmuur en dat de draagkracht aan het verminderen is.

Houten palen fundering

Deze inspectie heeft tot doel om de detaillering en de staat van het hout onderdeel uitmakend van de fundering op palen in beeld te brengen. Bij een houten paalfundering kunnen er allerlei funderingsproblemen voorkomen. Daarom is het van belang om meerdere houten palen te onderzoeken.

Funderingsonderzoek - Houten palen fundering

Bovenstaande foto is een houten paal met betonopzetter en daarboven een betonnen funderingsmuur. Deze fundering is nog in goede staat en heeft voldoende draagkracht. Diversen metingen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld met een specht.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen om fundering te controleren neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


Offerte funderingsonderzoek aanvragen

Keuring

o.a. aankoop, MJOP, oplevering,...

Lees verder


Taxatie

woningen en BOG

Lees verder


Energie

label, maatwerk, besparing

Lees verder


Onderhoud

(ver)bouw plannen?

Lees verder


Arno Korbijn
“Heeft u vragen of wilt u gratis advies over de koop, verkoop, (ver)bouw van uw woning of bedrijfspand. Neem dan contact met ons op.”
Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00
Bel : 088-0034810
WhatsApp : 06-17484935