background

Op huizenmarkt nog steeds geen ruimte voor bouwkundige keuring

BREDA, 15 april 2019 - Sinds 1 februari 2018 is het verplicht om een bouwkundige keuring op te nemen in de koopovereenkomst. Aan de invoering van de verplichte bouwkundige keuring lag ten grondslag een betere bescherming van huizenkopers. Helaas 1,5 jaar na dato is hier nog weinig van te merken. Uit een recente steekproef onder 651 aankopen blijkt, dat in slechts 26% van de gevallen bij de koopovereenkomst een bouwkundige keuring is gedaan. In de meeste gevallen wordt de keuring niet in de koopovereenkomst meegenomen.

De huizenmarkt blijft onrustig, waardoor de koper geen ruimte krijgt om een bouwkundige keuring te laten doen, met alle gevolgen vandien. Vorig jaar leek het tij te keren. Uit onderzoek bleek dat in slechts 20% van de koopovereenkomsten een bouwkundige keuring werd gedaan. Men wilde de huizenkoper meer in bescherming nemen. Hierdoor staat sinds 1 februari 2018 een bouwkundige keuring standaard in de koopovereenkomst. Een afspraak die Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond overeenkwamen met makelaarsorganisaties NVM, VBO Makelaar en Vastgoed Pro.

“Geen streep door, maar onder de bouwkundige keuring”

BIJN.nl, experts in bouwkundige keuringen en taxaties, nam dit jaar de proef op de som. Voor de steekproef zijn van 651 taxatierapporten de bijlages bekeken. Uit de bijgesloten koopovereenkomsten blijkt, dat in slechts 26% van de gevallen er een bouwkundige keuring is gedaan. In de overige gevallen is de bouwkundige keuring in de koopovereenkomst doorgestreept of zelfs helemaal verwijderd, ondanks dat dit verplicht is.

“Dit is écht zorgwekkend. Als koper heb je onderzoekplicht, zoals een bouwkundige keuring. Hierdoor weet je als koper wat voor gebreken de woning heeft. Zo maakte begin dit jaar Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) in het programma ‘De monitor‘ bekend, dat bij veel woningen, die voor 1970 zijn gebouwd, de fundering te wensen overlaat. Deze problematiek is fors toegenomen vanwege het lage grondwater door de droge zomer vorig jaar. We moeten geen streep door de bouwkundige keuring zetten, maar juist eronder! Dit voorkomt een hoop onaangename en soms onoverkomelijke verrassingen voor de koper”, aldus Arno Korbijn Integraal Woning Inspecteur (IWI) bij BIJN.nl.

Waar is de bescherming van de consument?

Door de verplichte bouwkundige keuring in de koopovereenkomst hoefde de consument niet langer om deze keuring te vragen. Toch wordt er op de huidige woningmarkt overeengekomen om de woning te kopen zonder bouwkundig keuring, omdat zij anders niet in aanmerking komen voor de woning, met alle gevolgen van dien.

Onderzoekplicht

Een consument op de huizenmarkt heeft bij aankoop van een woning onderzoekplicht. Je moet als koper op de hoogte zijn van de juridische en bouwkundige staat van de woning. Voor een goede bouwkundige keuring kan de koper terecht bij een erkend Integraal Woning Inspecteur (IWI) die SERTUM gecertificeerd is. Het rapport voor een bouwkundige keuring wordt standaard geleverd volgens de NTA8060 bouwkundig rapport model. Wanneer er na de koop blijkt dat een dak lekt of dat de fundering niet goed is en de koper voldoet niet aan zijn onderzoekplicht, dan zijn de reparatie- en of bouwkosten voor de koper.

Conclusie

Uit de steekproef is op te maken dat de bouwkundige keuring te vrijblijvend is, ondanks dat dit in de koopovereenkomst vermeld staat. De consument moet beter op de hoogte worden gebracht van de risico’s , die het kopen van een woning met zich meebrengt. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat de consument voldoet aan zijn onderzoekplicht en dat hij beter beschermd wordt op de huizenmarkt.

Heeft u vragen over een van onze diensten neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


Keuring

o.a. aankoop, MJOP, oplevering,...

Lees verder


Taxatie

woningen en BOG

Lees verder


Energie

label, maatwerk, besparing

Lees verder


Onderhoud

(ver)bouw plannen?

Lees verder


Arno Korbijn
“Heeft u vragen of wilt u gratis advies over de koop, verkoop, (ver)bouw van uw woning of bedrijfspand. Neem dan contact met ons op.”
Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00
Bel : 088-0034810
WhatsApp : 06-17484935