background

Meerjaren Onderhoudsplan

Het meerjarenonderhoudsplan heeft betrekking op de gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Het is voor elke VvE wettelijk verplicht om een onderhoudsfonds op te bouwen. Dit onderhoudsfonds moet in staat zijn om het pand goed te onderhouden. De beste manier om de juiste hoogte van het onderhoudsfonds vast te stellen is door middel van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Een meerjarenonderhoudsplan is sowieso verplicht bij een appartementcomplex wat na 2005 is gebouwd. Een meerjarenonderhoudsplan is een bouwkundig rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn.


Onderhoud in kaart brengen

Een woning is een belangrijke investering. De staat van onder andere het buitenschilderwerk, voegwerk, dakbedekking draagt bij aan de uitstraling van een wijk maar ook de waarde van een woning. Daarom is goed en terugkerend onderhoud noodzakelijk. Daarnaast is het ook belangrijk dat het appartementencomplex waar u woont een veilige en gezonde omgeving is. De VvE is dus verplicht om een onderhoudsfonds op te bouwen. Dit kan met behulp van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In de kostenbegroting staat welk onderhoud er in welk jaar moet worden ingepland. Het structureel laten uitvoeren van onderhoud is belangrijk om het complex in goede staat te behouden. Het is uiteindelijk goedkoper om regelmatig onderhoud te laten verrichten dan achterstallig onderhoud. Informeer bij uw VvE of er een meerjarenonderhoudsplan aanwezig is. Mocht dit niet het geval zijn, kunt u te allen tijde een IWI bouwkundig inspecteur benaderen voor het laten opmaken van een meerjarenonderhoudsplan.

Begroting

In een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) begroting wordt per onderdeel aangegeven welke werkzaamheden moeten worden gedaan en in welk jaar. Dit geeft een VvE houvast om een verdere planning te maken en bedrijven uit te nodigen om een offerte op te stellen. In de MJOP begroting wordt exact aangegeven wat de hoeveelheid (post, stuk, per m2 of per m) is en wanneer de bouwkundig inspecteur verwacht wat de startdatum is. De MJOP begroting wordt opgesteld voor de komende 20 jaar. Het is echter wel verstandig om een keer in de 5 jaar een actualisatie uit te laten voeren. Als laatste onderdeel vormt de kapitalisatie een indicatie wat de reservering moet zijn zodat men dit kan gebruiken voor het beoordelen van de maandelijkse vergoeding aan de leden.

Dak inspectie van appartementen

Bovenstaande foto dakinspectie van appartementen; asbestverdachte rookkanaal, daarnaast vervuiling van zonnepanelen

Alle elementen die zijn beoordeeld worden in een mjop rapport gezet, waarbij wordt aangeven wat de gebreken zijn.

Waarom een meerjaren onderhoudsplan (MJOP)?

- Meerjarenonderhoudsplan wordt uitgevoerd door een onafhankelijke bouwkundige

- Rapport is conform NEN 2767 Conditiemeting

- Meerjarenonderhoudsplan rapport met foto's, omschrijving van de gebreken, kostenraming en onderhoudsadvies

- Geheel onafhankelijk in de MJOP markt

- Uniek waarderingssysteem: reviews van bezoekers

- Begeleiding na ontvangst van MJOP

- Mogelijkheid voor subsidie, energieadvies of DMJOP

Scheurvorming patroon funderingsproblemen van appartementen

Bovenstaande foto is een scheurvorming patroon weergegeven voor mogelijk funderingsproblemen aan de appartementen.

Wat is een DMJOP

Wilt u als gebouweigenaar inzage in de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen, dan is het verstandig om een DMJOP te laten uitvoeren. Naast het noodzakelijk onderhoud geeft dit rapport ook inzage in de energiebesparende maatregelen. In een DMJOP wordt per onderdeel aangegeven wat de huidige situatie is en wat de mogelijkheden zijn per onderdeel. In het DMJOP wordt in het kort aangegeven per bouwkundig element zoals dak, gevels, vloer, glas en installaties. De investering is per onderdeel uitgesplitst. Uiteraard is het belangrijk om ook te weten wat uiteindelijk de besparing per jaar is. Een DMJOP wordt ook wel in sommige gevallen een MDOP (meerjaren duurzaam onderhoudsplan) genoemd.


Vloerisolatie van appartementen

Bovenstaande foto is gekozen voor een vloerisolatie door middel van TONZON

Subsidie voor (D)MJOP

De mogelijkheid bestaat om subsidie aan te vragen bij het uitvoeren van een (D)MJOP met energieadvies of met een geheel duurzaamheidsadvies. Vraag naar de mogelijkheden en voorwaarden. Wij begeleiden u bij het aanvragen van het subsidie traject.

Heeft u vragen over een MJOP neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


Keuring

o.a. aankoop, MJOP, oplevering,...

Lees verder


Taxatie

woningen en BOG

Lees verder


Energie

label, maatwerk, besparing

Lees verder


Onderhoud

(ver)bouw plannen?

Lees verder


Arno Korbijn
“Heeft u vragen of wilt u gratis advies over de koop, verkoop, (ver)bouw van uw woning of bedrijfspand. Neem dan contact met ons op.”
Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00
Bel : 088-0034810
WhatsApp : 06-17484935