background

Funderingsproblemen niet altijd herkend

BREDA, 23 januari 2020 – Door de droge zomers van afgelopen jaren is een groot deel van de funderingen in Nederland aan het verzakken. Een funderingsprobleem moet worden hersteld om de veiligheid van de woning te waarborgen. Toch zie je door de regenperiodes in dit seizoen de urgentie van de problemen naar de achtergrond verdwijnen. Helaas onterecht, het kwaad is al geschiet. Funderingsproblemen worden namelijk niet automatisch herstelt wanneer de grond weer nat wordt. Na verloop van tijd zijn deze problemen zichtbaar door scheuren in de muren of scheefstand van het huis. Indien een een taxateur dit waarneemt heeft hij altijd meldingsplicht. BIJN.nl nam de proef op de som, helaas blijkt uit de steekproef dat in veel gevallen funderingsproblemen niet worden herkend en gemeld.

Wat voor fundering heeft de woning?

Meer dan 800.000 woningen lopen het risico te verzakken. Van de woningen die voor 1970 zijn gebouwd loopt 20-25% dit risico. In Nederland zijn woningen op palen of op staal gebouwd. Veel huiseigenaren weten niet op wat voor soort fundering hun woning staat.

Palen moeten nat blijven, gebeurt dit niet, dan gaat het hout rotten en kan de fundering instorten. Palen zien we vooral in veenlaaggebieden zoals Rotterdam, Dordrecht, Amsterdam, Zaandam en Gouda. In stedelijk gebied drukt het enorme gewicht van de bebouwing, lucht en water uit de bodem. Dat leidt tot bodemdaling, die ook woningen treft die geen houten palen maar een gemetselde voet of betonvoet onder de dragende muur hebben.

Funderingsonderzoek

Tijdens het funderingsonderzoek brengt de bouwkundig inspecteur eventuele problemen in, om en onder de woning in kaart. Er worden historische en actuele gegevens verzameld over de woning, de fundering, eventuele verbouwingen, reeds uitgevoerd (al dan niet gedeeltelijk) funderingsherstel, gegevens uit de omgeving (bijvoorbeeld grondwaterpeil), diverse metingen in en om de woning, scheefstand, scheuren, etc. Ook wordt er onder de woning een inspectieput gegraven om bij de fundering te komen. Staat de woning op palen? Dan kan het hout worden geïnspecteerd door in de paalkop te prikken. Hierdoor kan de aantasting van het hout worden bepaald en worden er houtmonsters genomen. Door de monsters te onderzoeken wordt o.a. duidelijk wat voor type hout het is en of er een bacterie of schimmel in het hout zit.

Kosten voor funderingsherstel zijn voor de huiseigenaar

Het is heel belangrijk om bij de aankoop van een woning je goed te laten informeren. Niet alleen voor jouw veiligheid maar ook om financiële tegenvallers te voorkomen. De kosten die worden gemaakt voor het herstellen van de fundering zijn voor de eigenaar. Een verzekering kent de claim over het algemeen niet toe en ziet funderingsproblemen als een langzaam ontwikkeld proces. Wanneer een fundering moet worden hersteld kunnen de kosten snel oplopen. De kosten van een funderingsherstel liggen tussen de €750,-- en 1500,-per m2.

Toename funderingsonderzoeken

In vergelijking tot het aantal funderingsonderzoeken in 2018 en 2019 is er nu al een toename in het aantal funderingsonderzoeken van 57%. Dit heeft zeker te maken met de droge zomers van de afgelopen jaren. “Ondanks deze toename baart het me zorgen dat uit een steekproef blijkt dat er in 79% van de taxatierapporten funderingsproblemen niet worden herkend of gemeld. Deze bouwkundige problemen kunnen vervolgens gepaard gaan met financiële problemen. Gemiddeld lopen de kosten voor herstelwerkzaamheden namelijk op tot een bedrag van €16.800,-!”, aldus Arno Korbijn Integraal Woning Inspecteur (IWI) bij BIJN.nl.

Conclusie

De funderingsproblematiek in Nederland is echt veel erger dan de meeste mensen denken. De problemen zijn niet altijd direct zichtbaar, het proces gaat langzaam maar brengt grote problemen met zich mee. Het is dan ook zaak je goed te laten informeren bij het aanschaffen van een woning om onvoorziene kosten te voorkomen. Een taxateur moet zijn klant nog beter informeren en adviseren en zo te voldoen aan zijn meldingsplicht. Mijns inziens zou een NTA8060 bouwkundige keuring verplicht moeten worden om problemen met een woning echt goed in kaart te brengen, daarmee kan een hoop ellende worden voorkomen. Hierdoor zou een taxateur de bouwkundige staat van het pand in het taxatierapport kunnen vermelden, die door de bouwkundig inspecteur is bepaald.”

Heeft u vragen over een van onze diensten neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


Keuring

o.a. aankoop, MJOP, oplevering,...

Lees verder


Taxatie

woningen en BOG

Lees verder


Energie

label, maatwerk, besparing

Lees verder


Onderhoud

(ver)bouw plannen?

Lees verder


Arno Korbijn
“Heeft u vragen of wilt u gratis advies over de koop, verkoop, (ver)bouw van uw woning of bedrijfspand. Neem dan contact met ons op.”
Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00
Bel : 088-0034810
WhatsApp : 06-17484935